Skip to the main content.
Ja! Ik wil een demo

Wil je op de hoogte blijven over alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief:

Meepraten over software voor de perfecte employee experience?

Binden en boeien

Ga naar de Sibi Community

Aan de slag met software voor behoud?

 

ProductenFinaal

 

Demo aanvragen

 

Meepraten over software voor de perfecte employee experience?

Binden en boeien

Ga naar de Sibi Community

2 min read

Vergrijzing in het kwadraat

Vergrijzing in het kwadraat

We stevenen af op een aantal serieuze uitdagingen in de zorg. Vergrijzing is een grote veroorzaker van deze uitdagingen.

Nederland vergrijst

Vergrijzing. Het is een veelbesproken onderwerp van de afgelopen jaren. De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert. Om het te duiden vergelijken we de cijfers van 2019 met een prognose van het CBS voor 2040:

  • Het aantal 75-plussers stijgt met 86% van 1,4 miljoen naar 2,6 miljoen
  • Het aantal 90-plussers stijgt met 151% van 127.000 naar 318.000

Deze vergrijzing wordt veroorzaakt doordat de ‘babyboomers’, die net na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren, met pensioen gaan of al zijn. Maar ook de toenemende levensverwachting en gezondere leefstijl dragen bij aan de vergrijzing. De kans om honderd te worden is in Nederland de laatste zestig jaar verzesvoudigd.

De CBS heeft een prachtige interactieve infographic ontwikkeld; de bevolkingspiramide. Onderstaand het verschil tussen 2022 en 2040.

In het kwadraat

Tot zover een duidelijke trend; de bevolkingssamenstelling verandert - met als gevolg dat er een grotere zorgvraag komt. Een lineaire trend, zou je kunnen zeggen. Maar welk effect heeft deze trend ‘in het kwadraat’ voor de zorg? Deze trend veroorzaakt diverse uitdagingen:

  1. Minder arbeidspotentieel
  2. Complexe zorg
  3. Eenzame ouderen

1. Minder arbeidspotentieel

Als er in verhouding meer ouderen zijn, zijn er logischerwijs in verhouding minder jongeren. De groep mensen voor wie we in 2040 mogen zorgen is voor het grootste gedeelte nog aan het werk. De komende jaren gaat deze groep met pensioen en komt er een minder grote groep voor terug (ontgroening). 

Om in de toekomst zorg te kunnen bieden aan het toenemende aantal 75-plussers zou het aantal ouderenzorg-banen moeten verdubbelen van 350.000 in 2016 naar zo’n 700.000 in 2040, terwijl er vanaf 2025 sprake is van een licht krimpende beroepsbevolking. Nu werkt 1 op de 7 mensen in de zorg, in 2040 is 1 op de 4 nodig.

Nu werkt 1 op 7 mensen in de zorg, in 2040 is 1 op de 4 nodig.
 

2. Complexe zorg

Doordat mensen een steeds hogere leeftijd behalen, hebben steeds meer mensen last van één of meerdere aandoeningen zoals artrose, nek- en rugklachten, diabetes en dementie. Bovendien hebben mensen vaker meerdere aandoeningen tegelijk. Het aantal mensen met meerdere aandoeningen tegelijk stijgt met 21% van 5,4 miljoen naar 6,4 miljoen (2018 vs. 2040).

De verwachting is dat dementie in 2040 de meeste sterfte en de hoogste ziektelast met zich meebrengt. Het aantal mensen met dementie stijgt met 96% van 172.000 naar 337.000 (2018 vs. 2040).

Dit maakt de zorg complex. Onze zorgprofessional heeft meer kennis nodig om zorg te verlenen.

3. Meer eenzame ouderen

De zorg wordt niet alleen complexer, maar ook sociaal gezien gaan we een uitdagende tijd tegemoet. Het aantal eenzame ouderen stijgt. Ouderen wonen vaker alleen en zelfstandig. Daarbij daalt de groep potentiële mantelzorgers met maar liefst 57% tussen 2019 en 2040.

De uitdaging is nu

2040 klinkt ver weg. Maar het is nog maar 18 jaar. 2040 gaat over de zorg van mijn (en onze) ouders. Het is duidelijk dat de druk op de zorg zal toenemen. We kunnen daarom niet stilzitten en wachten op wat komen gaat. We komen in actie door te werken aan behoud van medewerkers in de zorg, zodat zij nu en in de toekomst met een lach kunnen zorgen voor onze ouders, jou, mij en daarna onze kinderen. En dat is nou exact waar wij bij Sibi voor staan, voor behoud van medewerkers in de zorg.

Lees hier meer informatie over hoe en waarom wij als Sibi hier een bijdrage aan leveren. Of kijk eens naar onze producten

Automatisering in vrijwilligerswerk: De toekomst van betrokkenheid

Automatisering in vrijwilligerswerk: De toekomst van betrokkenheid

De rol van automatisering in vrijwilligerswerk en hoe dit de betrokkenheid van vrijwilligers kan vergroten.

Lees verder...
Van zorggebruik naar kansen voor behoud

1 min read

Van zorggebruik naar kansen voor behoud

Zorgverzekeraar IZZ deelt doorlopend gegevens die relevant zijn voor de zorgsector. Vanuit het programma ‘Gezond werken in de zorg’ worden...

Lees verder...
Samenwerking tussen HR, communicatie en ICT in de zorg

Samenwerking tussen HR, communicatie en ICT in de zorg

Het optimaliseren van samenwerking tussen HR, communicatie en ICT is cruciaal om verzuim en uitstroom binnen een organisatie te verminderen. Ontdek...

Lees verder...