Skip to the main content.
Ja! Ik wil een demo

Wil je op de hoogte blijven over alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief:

Aan de slag met software voor behoud?

 

ProductenFinaal

 

Demo aanvragen

 

Meepraten over software voor de perfecte employee experience?

Binden en boeien

Ga naar de Sibi Community

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van deze website, zoals deze beschikbaar is gesteld door Sibi. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt  of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sibi is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Sibi.

Garantie en juistheid

Voor prijzen en informatie die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Sibi te mogen claimen of te veronderstellen.

Sibi streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website  onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Sibi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat  waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op sibi.nl/disclaimer.

Aandacht