Skip to the main content.
Ja! Ik wil een demo

Wil je op de hoogte blijven over alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief:

Meepraten over software voor de perfecte employee experience?

Binden en boeien

Ga naar de Sibi Community

Aan de slag met software voor behoud?

 

ProductenFinaal

 

Demo aanvragen

 

Meepraten over software voor de perfecte employee experience?

Binden en boeien

Ga naar de Sibi Community

3 min lezen

Wat kost nou een zieke medewerker?

Wat kost nou een zieke medewerker?

In het tweede kwartaal van 2021 was het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn 6,5 procent. Dit is het hoogste verzuimcijfer voor deze sector in een tweede kwartaal vanaf 2003. Net als in voorgaande kwartalen was het verzuim in de zorg hoog ten opzichte van andere bedrijfstakken. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Binnen de sector zorg en welzijn lopen de percentages uiteen van 4,5 % (overige zorg en welzijn) tot 7,9 % (verpleging, verzorging en thuiszorg). Het werknemersverzuim is doorgaans het hoogst in deze laatste branche, maar voor het eerst sinds 2014 was het verzuim in de verpleging, verzorging en thuiszorg in het tweede kwartaal niet hoger dan een jaar eerder (Bron: CBS, link zie onder).

Ons doel: 115 miljoen besparen

Onze BHAG: 115 miljoen besparen in de zorg in vijf jaar tijd. Daarmee komen extra middelen vrij voor het bieden van zorg aan mensen die dit nodig hebben.

Die 115 miljoen willen besparen door verzuim en verloop. In onze berekening is daarvan 72 miljoen verzuim.

Om tot een gefundeerde 72 miljoen besparing te komen hebben we berekend wat een zieke zorgprofessional per dag kost. Dit inzicht delen we graag, omdat de kosten hoger zijn dan je waarschijnlijk denkt. Uit onderzoek blijkt dat 71% van de de organisaties verzuimkosten te laag inschat.

Een zieke medewerker kost per dag € 400

De kosten voor een zieke medewerker kan oplopen naar € 400,- per dag. Dat is een enorm bedrag. De kosten van een verzuimende zorgprofessional bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Loondoorbetaling

  2. Kosten vervanging

  3. Minder bedrijfsopbrengsten

  4. Kosten arbodienstverlening

  5. Interne verzuimbegeleiding

1. Loondoorbetaling

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om minimaal 70% van het loon gedurende twee jaar door te betalen. Volgens berekeningen van TNO kost het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer gemiddeld € 230,- per dag.

Onze berekeningen hebben we gebaseerd op een aantal jaarverslagen van zorgorganisaties, op basis daarvan komen wij iets lager uit. We delen de personeelskosten door FTE, vervolgens delen we dat door de werkbare dagen (minus de vakantiedagen conform CAO). Zo komen we uit op € 219,- per zieke medewerker per dag.

2. Kosten vervanging

De kosten van een zieke zorgprofessional is meer dan de loondoorbetaling, omdat vervanging vaak opgelost wordt met ZZP-ers. We komen dan ook vaak onderstaande zin tegen bij het bestuderen van een jaarverslagen van zorgorganisaties:

'Toelichting: De hogere kosten voor 'Personeel Niet in Loondienst' zijn met name toe te schrijven aan hogere kosten voor de extern ingehuurde behandeldienst voor het verpleegtehuis.' 

Het komt natuurlijk ook voor dat er geen vervanging mogelijk is. Dat betekent dat er geen zorg wordt geleverd. En dus dat mevrouw Janssen geen zorg ontvangt. Dit is een ander soort kostenpost die we voor nu buiten beschouwing laten.

3. Minder bedrijfsopbrengsten

Voor sommige zorgorganisaties betekent een zieke medewerker, waar geen vervanging voor gevonden kan worden, minder bedrijfsopbrengsten. Dit verschilt per zorgorganisatie, het is afhankelijk van hoe een zorgorganisatie aan zijn bedrijfsopbrengsten komt. Neem bijvoorbeeld wijkverpleging, die ontvangt bedrijfsopbrengsten op basis van de zorgprestatie, de daadwerkelijk geleverde zorg. Als daar een zieke medewerker niet (direct) vervangen kan worden resulteert dit in minder bedrijfsopbrengsten.

4. Kosten arbodienstverlening

Elke zorgorganisatie heeft kosten voor de arbodienstverlening. Dat is vaak extern belegd en gaat om bedrijfsartsen of een re-integratiebedrijf.

In de eerste week meldt de zieke medewerker zich bij de de arbodienst. Deze dienst begeleidt de zieke medewerker. Er wordt altijd een basisbedrag betaalt voor deze dienstverlening die kan oplopen bij verzuim, de duur van het verzuim en de inzet van interventies. Bij een interventie, bijvoorbeeld het inzetten van een arbeidsdeskundige, gaan de kosten omhoog.

5.Interne verzuimbegeleiding

Daarnaast kost verzuimregistratie en -begeleiding tijd. Denk aan de verzuimgesprekken met medewerkers, het contact met de arbodienst en de verplichtingen rondom re-integratie.

Kwaliteit van zorg

Ziek zijn we natuurlijk allemaal wel eens. Maar als er structureel veel zieken zijn (> 6%) bij een zorgorganisatie valt het op bij haar cliënten en zal de kwaliteit van zorg naar beneden gaan. Want de ene dag wordt mevrouw Janssen verzorgd door Iris en de volgende dag door Jantien. En invallers moeten ingewerkt worden, wat (vaak) langzamer werken en een groter risico op fouten tot gevolg heeft. 

De kwaliteit van zorg krijgt daarmee een knauw. Dat is in de eerste plaats niet goed voor de mensen die die zorg nodig hebben. Het is ook niet goed voor het imago van de werkgever. En een goed werkgeversmerk in tijden van schaarste is een kostbaar goed.

180.000 dagen minder

Ziek zijn is een verlies-verlies-scenario. Ziek zijn is zowel voor de medewerker als de zorgorganisatie niet prettig, en al helemaal niet voor de client. En wij kunnen helpen bij het voorkomen hiervan, het is ons doel is om in 5 jaar tijd 72 miljoen te besparen op verzuim. Doorgerekend met € 400,- per zieke medewerker per dag betekent dat concreet dat wij 180.000 ziektedagen verwachten te kunnen voorkomen. Lees hier alles over hoe en waarom

Verzuimcalculator

Nog een laatste tip. Bekijk de verzuimcalculator op www.verzuimkosten.nl. Deze calculator is gebaseerd op onderzoeks- en branchegegevens van TNO en CBS. Deze berekent de verzuimkosten voor de gehele zorgorganisatie. Interessant en leerzaam.|
Bronnen

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/37/ziekteverzuim-zorg-en-welzijn-blijft-op-hoogste-niveau-sinds-2003

https://www.zilverenkruis.nl/zakelijk/blog/ziek-weet-u-wel-wat-dat-kost

https://www.verzuimkosten.nl/

https://www.mkbservicedesk.nl/10218/zieke-werknemer-kost-200-tot-400-euro.htm

 

Heb je vragen of wil je na het lezen van deze blog meer weten over verzuim en besparingen door software in de zorg? Neem contact via onderstaande gegevens of kijk bij onze producten.

 

Aan de slag met de eNPS®️ in jouw zorgorganisatie

2 min lezen

Aan de slag met de eNPS®️ in jouw zorgorganisatie

Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden cliënten, die minder zorg vragen! Maar hoe weet je hoe tevreden je medewerkers zijn? Dit kan met de eNPS®...

Meer lezen
Aafje gebruikt software van Sibi en ontvangt keurmerk!

2 min lezen

Aafje gebruikt software van Sibi en ontvangt keurmerk!

Aafje Hulpthuis gelooft dat het essentieel is om aandacht te geven aan hun medewerkers. Het is zelfs een kernwaarde! En daarom gebruiken ze de...

Meer lezen
Popsicle moments geeft pit aan jouw employee experience!

4 min lezen

Popsicle moments geeft pit aan jouw employee experience!

Kabbelt jouw onboarding proces ook maar een beetje voort? De ene na de andere saaie mail uit je personeelsadministratiesysteem, papieren vol onnodige...

Meer lezen